Tijdig plaatsen, proper gewerkt en zeer mooi afgewerkt.

Sel Gerald