Alles wat u wilt weten over de subsidiemogelijkheden voor kunststof aluminium en houten kozijnen, deuren en schuifpuien

Ook in 2023 blijven woningeigenaren de mogelijkheid behouden om gebruik te maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) om financiële steun te ontvangen bij de installatie van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien. Subsidies zijn beschikbaar voor oppervlaktes vanaf 8 vierkante meter tot en met 45 vierkante meter en kunnen helpen om de kosten van energiebesparende maatregelen te verlagen.

Voorwaarde voor subsidieaanvraag

Vanaf 2023 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor één enkele isolatiemaatregel, mits deze na 2 april 2022 is uitgevoerd. Wanneer u van plan bent om na deze eerste maatregel nog een isolatiemaatregel te treffen, of deze wilt combineren met een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting, dient u deze binnen 24 maanden uit te voeren om in aanmerking te komen voor een verdubbeling van het subsidiebedrag. Deze nieuwe voorwaarde betekent dat het mogelijk is om alleen al met de aanschaf van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien in aanmerking te komen voor subsidie.

Subsidiebedragen

De subsidie voor kozijnen wordt gecombineerd met de subsidie voor hoogrendementsglas, wat betekent dat het noodzakelijk is om ook nieuwe beglazing aan te schaffen als u gebruik wilt maken van deze regeling.

Nog meer voordelen

Bij het aanschaffen van nieuwe kozijnen is het belangrijk om te onthouden dat de voordelen niet beperkt blijven tot de subsidie alleen. Nieuwe kozijnen die goed isoleren hebben namelijk sowieso voordelen, zoals een aanzienlijke vermindering van uw energieverbruik en dus ook van uw energiekosten. Zeker nu de energieprijzen hoog zijn, kan dit zeer aantrekkelijk zijn en u honderden euro’s per jaar besparen. Een prijsindicatie van uw nieuwe kozijnen ontvangen? Neem contact op met een Belisol-vestiging bij u in de buurt.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Wanneer u één van de Belisol-producten kiest die voldoen aan de subsidievoorwaarden, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie. Het is belangrijk dat u het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs goed bewaart. Het bewijs van aanschaf kan bijvoorbeeld een getekende offerte zijn of een opdrachtbevestiging per e-mail waarin de uitvoerende opdracht staat vermeld. Het betaalbewijs toont aan dat de betalingsverplichting is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn waarop Belisol verklaart dat er is betaald of een bankafschrift waarop te zien is dat het bedrag is afgeschreven. Belisol schenkt u bij uw offerte een handige map, waarin u alle documenten gemakkelijk bij elkaar kunt houden. Belangrijk is dat u de kozijnen en/of deuren eerst laat monteren voordat u de subsidie aanvraagt. Na de montage ontvangt u van de Belisol-vestiging een opleverbon, bewaar deze goed voor de aanvraag.

Voor de aanvraag van de subsidie heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Factuur- en betaalbewijs
  • KVK-nummer
  • Merk van het glas en/of de deur en het typenummer
  • De meldcode, indien beschikbaar
  • Netto-oppervlakte (gemeten binnenwerkse maten)
  • Foto van de getroffen maatregel

Zorg dat u de gevraagde documenten bij de hand heeft en ga naar www.rvo.nl/subsidie-en-financieringwijzer/isde om uw aanvraag in te dienen.

Na uw aanvraag

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze behandelen. Na het verzenden van uw aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit nummer bij eventuele correspondentie over uw aanvraag. RVO streeft ernaar uw aanvraag binnen acht weken af te handelen. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u na ongeveer zeven weken een brief waarin staat dat het afhandelingstermijn verlengd wordt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u per post een beslissing waarin het toegekende bedrag vermeld staat. De uitvoeringsdatum is hierbij leidend voor het bepalen van het subsidiebedrag.

Graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op via subsidie@belisol.com of ga langs in één van onze Belisol-vestigingen. Of neem een kijkje tussen de veelgestelde vragen. Misschien vindt u hier een antwoord op uw vraag.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van subsidie voor glas en kozijnen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor glas en kozijnen, is het vereist dat u de eigenaar bent van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en dat het geïnstalleerde glas en de kozijnen voldoen aan de geldende energie-efficiëntienormen. Daarnaast dient u de aanvraag binnen de gestelde termijn in te dienen en de benodigde documentatie te verstrekken.

Welke soorten glas en kozijnen komen in aanmerking voor de subsidie?

Subsidies kunnen worden verstrekt voor energiezuinige glas- en kozijnproducten, waaronder hoogrendementsglas met een HR++ of hoger label, driedubbel glas, kozijnen met thermische onderbreking, isolerende profielen en materialen zoals kunststof, hout of aluminium. Ook komen producten met een lage U-waarde en een hoge isolatiewaarde in aanmerking voor de subsidie.

Wat is het maximale bedrag dat ik kan ontvangen voor de subsidie van glas en kozijnen?

Het subsidiebedrag voor glas en kozijnen hangt over het algemeen af van verschillende factoren, zoals de kosten van de installatie en het specifieke type glas en kozijnen dat wordt geïnstalleerd. Het bedrag kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Het is belangrijk om de specifieke subsidievoorwaarden en -bedragen (zie www.rvo.nl) te raadplegen voordat u een aanvraag indient, zodat u een goed beeld heeft van de mogelijke subsidiebedragen die u kunt ontvangen.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen voor de subsidie van glas en kozijnen?

Ga naar www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde voor uw aanvraag. Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app of DigiD met sms-controle nodig. Om uw aanvraag te ondersteunen, moet u de juiste documentatie verstrekken, zoals facturen en aankoopbewijzen. Het is van belang om de specifieke instructies en vereisten van de subsidieaanbieder nauwkeurig op te volgen bij het indienen van uw aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u een formulier moet invullen en aanvullende informatie moet verstrekken. Zorg ervoor dat u uw aanvraag tijdig indient en alle benodigde informatie en documentatie verstrekt om uw kans op het verkrijgen van de subsidie te vergroten.

Wat is de deadline voor het indienen van mijn aanvraag voor de subsidie van glas en kozijnen?

Als u de kozijnen en het glas heeft laten monteren, kunt u direct een subsidieaanvraag indienen. Als de installatie van de kozijnen en het glas na 2 april 2022 heeft plaatsgevonden, heeft u een termijn van 24 maanden om de subsidieaanvraag in te dienen. Als de installatie voor 2 april 2022 heeft plaatsgevonden, heeft u 12 maanden om de subsidieaanvraag in te dienen.

Wat is de verwerkingstijd van mijn aanvraag voor de subsidie van glas en kozijnen?

RVO streeft ernaar om uw aanvraag binnen acht weken af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen deze termijn een beslissing te nemen, ontvangt u na ongeveer zeven weken een brief waarin staat dat de afhandelingstermijn wordt verlengd. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u per post een beslissing waarin het toegekende subsidiebedrag vermeld staat.

Kan ik de subsidie gebruiken voor de installatie van nieuwe kozijnen en glas, of alleen voor de vervanging van oude kozijnen en glas?

U kunt de subsidie gebruiken voor zowel de installatie van nieuwe kozijnen en glas als voor de vervanging van oude kozijnen en glas. Het belangrijkste is dat de nieuwe of vervangen kozijnen en glas voldoen aan de energie-efficiëntienormen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Moet ik een professionele installateur inhuren om de kozijnen en glas te installeren om in aanmerking te komen voor de subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van glas en kozijnen is het van belang dat de installatie voldoet aan de gestelde normen en vereisten. Onze Belisol monteurs zullen voldoen aan plaatsing volgens deze gestelde normen en vereisten. Wanneer u er toch voor kiest om de installatie zelf uit te voeren, is het daarom belangrijk om zorgvuldig de instructies van de fabrikant op te volgen en mogelijks ook een deskundige te raadplegen om er zeker van te zijn dat de installatie correct wordt uitgevoerd. Het wordt ook sterk aanbevolen om de juiste documentatie, zoals facturen en aankoopbewijzen, te bewaren als bewijs voor de subsidieaanvraag.

Kan ik de subsidie gebruiken voor commerciële panden of alleen voor woningen?

De subsidie voor de installatie van energiezuinige glas- en kozijnproducten is meestal alleen van toepassing op particuliere woningen. Het is mogelijk dat er in sommige gevallen ook subsidies beschikbaar zijn voor commerciële panden, maar dit kan per regeling verschillen. Het is daarom aan te raden om de specifieke voorwaarden en vereisten van de RVO te raadplegen om te zien of u in aanmerking komt voor de subsidie voor uw commerciële pand.

Heb ik recht op subsidie ISDE voor mijn nieuwbouwwoning of te bouwen woning?

Nee, helaas is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) niet beschikbaar voor nieuwbouwwoningen of te bouwen woningen. De ISDE-subsidie is bedoeld voor bestaande woningen en gebouwen die worden gerenoveerd of waarin duurzame energie wordt opgewekt. Voor nieuwbouwwoningen zijn er wel andere regelingen en subsidies beschikbaar, zoals de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) of de Energieprestatievergoeding (EPV).

Ik wil mijn woning uitbreiden met een nieuwe opbouw of uitbouw, krijg ik hier subsidie voor?

De ISDE-subsidie is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen die worden toegepast binnen de bestaande thermische schil van een woning. Nieuwbouwprojecten, uitbreidingen zoals aanbouwen of bijgebouwen en het plaatsen van een nieuwe dakkapel komen daarom niet in aanmerking voor deze subsidie.

Wat is de bestaande thermische schil van een huis?

De thermische schil van een woning is de isolerende laag aan de buitenzijde van de woning, bestaande uit wanden, daken, beglazing en deuren, en vloeren die grenzen aan de buitenlucht of grond. Deze isolerende laag houdt kou buiten en warmte binnen en wordt ook wel de 'jas' van de woning genoemd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de thermische schil één geheel vormt en wordt gevormd door de bouwkundige constructies die de verwarmde ruimten omhullen en hiermee de woning afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde ruimten. Een scheidingswand tussen twee woningen is geen onderdeel van de thermische schil, evenals een verwarmd of onverwarmd bijgebouw dat losstaat van het hoofdverblijf, onverwarmde bergingen of serres aan de woning. Een aanbouw die in open verbinding staat met een verwarmde ruimte van het hoofdgebouw valt wel binnen de thermische schil.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag voor kozijnen en glas wordt afgewezen?

Wanneer uw aanvraag voor kozijnen en glas via het ISDE-programma wordt afgewezen, zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u hierover informeren. In het bericht wordt vermeld waarom uw aanvraag is afgewezen en welke stappen u kunt nemen om eventuele problemen op te lossen.

Indien uw aanvraag wordt afgewezen omdat u niet voldoet aan de gestelde criteria, kunt u besluiten om de nodige wijzigingen aan te brengen en een nieuwe aanvraag in te dienen. Indien uw aanvraag wordt afgewezen omdat het subsidiebudget voor kozijnen en glas is uitgeput, kunt u op een later moment opnieuw een aanvraag indienen wanneer er weer budget beschikbaar is.

Indien u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag voor kozijnen en glas, heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de RVO. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend en dient te bevatten waarom u het niet eens bent met de beslissing van de RVO en welke oplossing u voorstelt.

Hoe rond ik het aantal vierkante meter achter de komma af?

Tel de oppervlaktes in m2 van alle gevelopeningen die voor subsidie in aanmerking komen zonder afronding bij elkaar op met 2 decimalen. Eindigt dit totaal op 0,50 of meer, dan wordt er naar boven afgerond en bij minder dan 0,50 naar beneden voor wat betreft het subsidiebedrag.