Overheidssubsidie bij energiebesparende maatregelen

Denkt u eraan om energiebesparende isolatiewerken te laten uitvoeren aan uw eigen woning? Als u dat voor 31 december 2020 laat doen, komt u in aanmerking voor de subsidies van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO), de zogenaamde Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

Als eigenaar van een woning ­­– die uw hoofdverblijf is of wordt – kunt u een subsidie aanvragen voor werken die uitgevoerd zijn na 15 augustus 2019 en voor 31 december 2020. Het gaat hier om minstens twee energiebesparende isolatiemaatregelen, met keuze uit: hoogrendementsglas, dak-, gevel- of vloer- of spouwmuurisolatie. U kunt daarbij een subsidie krijgen tot maar liefst € 10.000 per woning.

Type woning

De subsidie geldt voor bestaande woningen en dus niet voor een aan- of nieuwbouwing. Met andere woorden, werkzaamheden binnen de bestaande thermische isolatie. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit van 2012.

Energiebesparende maatregelen in volgende woningtypen kunnen rekenen op de subsidie:

 • Vrijstaande woning, eventueel geschakeld door een garage
 • Twee-onder-een-kap, eventueel geschakeld door een garage of een hoekwoning in een rij woningen.
 • Rijtjeswoning, woning die in een rij staat, maar niet op de hoek
 • Etagewoning, galerijwoning of portiekwoning, appartement met één of meerdere woonlagen (maisonnette) en gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden die voorheen één woning vormden

Woonboten, woonwagens, recreatie- of vakantiewoningen of tweede huizen komen niet in aanmerking voor de SEEH-subsidie. Net als woningen die ondanks hun woonbestemming niet eerder bewoond zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan kerken, kantoren, gymzalen, scholen of industriële gebouwen.

Andere voorwaarden

 • U bent in het bezit van een geldig Burgerservicenummer of BSN.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
 • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • De maatregelen zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
 • Bestaande kozijnen moeten vervangen worden. Er mag geen nieuw ‘gat’ gemaakt worden om subsidie te krijgen. Enkel het aanwezige glasoppervlak van vóór de renovatie komt in aanmerking voor de subsidie, niet de uitbreiding hiervan.
 • U als eigenaar en bewoner mag de maatregelen niet zelf uitvoeren. Enkel deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid of gemachtigd bouwbedrijf, zoals Belisol, kunnen ingeschakeld worden.
 • Per type woning is er minimale oppervlakte die geïsoleerd moet worden. Een overzicht vindt u in onderstaande tabel.

Zeer energiezuinig pakket

Gaat u nog een stap verder in het uitvoeren van energiebesparende werken, dan kunt u beroep doen op het zeer energiezuinig pakket. Dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000, inclusief een bonusbedrag. Dit zijn een aantal samenhangende maatregelen die zorgen voor een optimale isolatie van uw woning:

 • · Triple glas in de thermische schil
 • · Een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw.
 • · Een kierdichtheid die ten hoogste 0,4 bedraagt. Deze wordt gemeten aan de hand van een luchtdichtheidstest.
 • · Overige en aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan volgende isolatiewaarden:
  • o Voor het dak: ten minste Rc 6,5 [m2K/W]
 • o Voor de gevel: ten minste Rc 5,0 [m2K/W]
 • o Voor de vloer of bodem: ten minste Rc 4,0 [m2K/W]
 • o Voor de kozijnen en deuren in de gevel: ten hoogste U 1,5 [W/m2K]


Bereken uw subsidie

Doe de subsidiecheck om te zien of u in aanmerking komt voor deze subsidie.
Indien dit het geval is, kan u met de rekentool het bedrag van de subsidie vooraf inschatten.

Zo vraagt u de subsidie aan

Via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u zich inloggen met uw DigiD. Om uw aanvraag te vervolledigen moet u enkele bewijsstukken uploaden:

 • Een afschrift van de factuur of facturen van de uitgevoerde maatregelen
 • Betalingsbewijzen van de uitgevoerde maatregelen
 • Uitvoerdersformulier(en) inclusief één of meer foto's waarop duidelijk te zien is dat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze foto('s) ontvangt u van de uitvoerende bouwbedrijven, zoals Belisol.

Heeft u nog vragen over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis? Vraag advies aan een Belisol-adviseur bij u in de buurt. Hij/zij bekijkt graag samen met u de mogelijkheden.

Advies aanvragen

Vul onderstaande gegevens in en onze adviseur neemt binnen de 48u contact met je op.

Onze showrooms

Belisol heeft meer dan 17 showrooms met lokale experts in heel Nederland.

 • Kozijnen en deuren van de beste kwaliteit binnen elk budget
 • Professioneel advies en perfecte opmeting
 • Vakkundige montage en nette afwerking
 • Kwaliteitscontrole en 20 jaar garantie